کلمه کلیدی: مجتمع خدماتی
  • رهایی 100 مهمان از میان آتش رستوران

    آتش‌ نشانان تهرانی در عملیاتی نفسگیر موفق شدند کارکنان و صد مهمان را که در میان دود و شعله‌های آتش رستوران در مجتمع تفریحی گرفتار شده بودند، نجات دهند.