کلمه کلیدی: متهمی که با لباس زندان به دادگاه نمی‌آید!
  • متهمی که با لباس زندان به دادگاه نمی‌آید!

    یکی از سوالاتی که پس از برگزاری دادگاه محمدهادی رضوی همچنان در بین مردم مطرح است، حضور متهم با لباس شخصی در دادگاه است به طوری که اخیرا هم معاون اول قوه قضائیه در این رابطه واکنش نشان داد.