کلمه کلیدی: متهمی به مراقبت از عرصه های ملی گلستان محکوم شد
  • از سوی یک قاضی گلستانی

    متهمی به مراقبت از عرصه های ملی گلستان محکوم شد

    قاضی گلستانی در رای خود یک بهره بردار غیرمجاز آب های سطحی را به جای زندان، به مراقبت از عرصه های ملی و مشارکت در خاموش کردن آتش جنگل ها و مراتع در حوزه شهرستان گالیکش واقع در شرق این استان محکوم کرد.