کلمه کلیدی: متهمان خانه را به آتش کشیدند
  • متهمان خانه را به آتش کشیدند

    دادستان عمومی و انقلاب شهرقدس از دستگیری متهم به قتلی خبر داد که در جریان سرقت همراه با همدستش فردی را به قتل رسانده بود و گفت: متهمان پرونده، انگیزه خود را از این قتل، سرقت عنوان کرده اند.