کلمه کلیدی: مبارزه با قاچاق همت مسئولان را می‌طلبد
  • مبارزه با قاچاق همت مسئولان را می‌طلبد

    قاچاق از مبادی رسمی ریشه دیرینه دارد؛ ابتدای دهه 70 که مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی را داشتم بعد از بررسی‌ها مشخص شد 60 درصد حجم قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود که وضعیت سال‌های اخیر نشان می‌دهد این مساله همچنان ادامه دارد.