کلمه کلیدی: ماشین دیالیز
  • غفلت ایرانی‌ها از فشارخون و دیابت

    سونامی بیماری‌های کلیوی در راه است

    نارسایی کلیه، از جمله بیماریهایی است که اگر به موقع تشخیص داده نشود، روند درمان آن با مشکلات زیادی همراه خواهد شد، به طوریکه عوارض آن می تواند برای فرد بیمار خطرناک باشد.