کلمه کلیدی: مارشال تیتو
  • از هیتلر و استالین گرفته تا صدام و قذافی

    دیکتاتورها چه غذاهایی می خورند؟

    شاید برای بسیاری از مردم جالب باشد بدانند دیکتاتورهای معروف دنیا که با خشونت و بی رحمی تمام بر جامعه حکم می راندند و برای طولانی کردن عمر خود دست به هر کاری می زدند، در زندگی خصوصی شان چگونه رفتار می کردند و به چه غذاهایی علاقه داشتند.