کلمه کلیدی: ماجرای مخابره رمز آشوب پس از فتح سوسنگرد توسط بنی‌صدر/لاف صدام به خبرنگاران غربی