کلمه کلیدی: ماجرای خیری که به خاطر ضمانت زندانی شد
  • آقای مدیرعامل بانک صادرات حق با شماست ولی این خانواده را نجات دهید

    ماجرای خیری که به خاطر ضمانت زندانی شد +عکس

    چهار سال است که تک و تنها دخترانش ( زهره ۱۰ و زهرا ۱۱ سال دارد ) را به دندان گرفته و برای امرار معاش و گذران امور زندگی کار می کند اما دستش را برای یک قِران «دو زار» جلوی مرد و نامرد دراز نکرده است.