کلمه کلیدی: مابه‌التفاوت نرخ ارز
  • رئیس کل گمرک ایران خبر داد؛

    معافیت ۳۴۷۹ کالا در گمرک از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

    رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تفویض اختیارات گمرک کل کشور به استان‌ها، از صدور دستور معافیت سه هزار و ۴۷۹ قلم محصولات مورد نیاز کشور از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر داد.

  • این اختلافات مخرب...

    اختلاف‌نظر در همه‌جا وجود دارد و نفس آن انکارشدنی نیست، اما وقتی اختلافات از حد بگذرد و تبعات آن به جان و مال و آسایش و رفاه مردم برسد و مراجع حَکَم و تمام‌کننده نیز سکوت کنند، ماجرا از حد اختلاف خارج و شکل بحران به خود می‌گیرد.