کلمه کلیدی: لوله غدیر
  • بازداشت ۳۰ نفر از عوامل اغتشاش در خرمشهر

    دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرمشهر در رابطه با اغتششات اخیر این شهرستان گفت:اکنون شهر در آرامش کامل است، در جریانات اغتشاش کسی کشته نشده و متاسفانه مسائل مطرح شده پروژه بحران سازی و فضاسازی رسانه‌های بیگانه است.