کلمه کلیدی: لمپنیسم در شبکه نمایش خانگی
  • لمپنیسم در شبکه نمایش خانگی

    شبکه نمایش خانگی این‌ روزها حواشی زیادی در اطراف خود ایجاد کرده است؛ از معضلات و مشکلات در حوزه محتوایی گرفته تا ساختاری. اما بد نیست نقبی به چرایی شکل‌گیری اساس شبکه نمایش خانگی بزنیم.