کلمه کلیدی: لاشه پلنگ
  • لاشه یک پلنگ در شیروان +عکس

    پیدا شدن لاشه یک قلاده پلنگ در روستای زو شیروان که آثار هیچ گونه گلوله یا بریدگی روی بدنش مشاهده نشده است و علت مرگ نیاز به بررسی بیشتر دارد.