کلمه کلیدی: لاریجانی:مجلس جلساتی درباره سیاست‌های کلی قانون‌گذاری برگزار می‌کند