کلمه کلیدی: قیمت یورو کاهش یافت / نرخ ۵ ارز ثابت باقی ماند