کلمه کلیدی: قیمت و زمان تحویل مسکن مهر پردیس اعلام نشد
  • قیمت و زمان تحویل مسکن مهر پردیس اعلام نشد

    قراربود هفته قبل نتیجه رایزنی میان شرکت عمران،پیمانکاران و متقاضیان مسکن مهر پردیس درباره قیمت و زمان تحویل واحدها اعلام شود، با این وجود هنوز اخبار مستند و دقیقی دراین زمینه اعلام نشده است.