کلمه کلیدی: قیمت هر کیلو مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان
  • قیمت هر کیلو مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان

    مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره گرانی مرغ بیان داشت: بر اساس اعلام سازمان حمایت قیمت هر کیلو مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و افزایش مازاد بر این، تخلف گرانفروشی محسوب و برخورد می‌شود.