کلمه کلیدی: قیمت سکه یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان شد