کلمه کلیدی: قیمت سکه و ارز +جدول
 • قیمت سکه و ارز +جدول

  امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 22 هزار تومان افزایش 4 میلیون و 24 هزار تومان و دلار با 260 تومان رشد 11 هزار و 700 تومان به فروش رسید.

 • افت قیمت سکه و ارز + جدول

  امروز در بازار تهران قیمت سکه طرح جدید 90 هزار تومان کاهش یافت و به 4 میلیون و 710 هزار تومان رسید و دلار با افت 100 تومانی 13600 تومان معامله شد.

 • دلار آزاد ۳۳۴۰ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلا آزاد برای فروش ۳۳۴۰ تومان شد.

 • دلار آزاد ۳۳۴۰ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۳۴۰ تومان شد.

 • دلار آزاد ۳۳۴۵ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز شنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۳۴۵ تومان شد.

 • دلار آزاد ۳۳۶۵ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۵ تومان شد.

 • دلار ۳۳۳۵ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۳۳۵ تومان شد.

 • دلار آزاد ۳۳۳۹ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز شنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۳۳۹ تومان شد.

 • جدول قیمت سکه و ارز

  دلار ۳۳۳۰ تومان شد

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۳۳۰ تومان شد.

 • دلار آزاد ۳۲۹۵ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۲۹۵ تومان شد.

 • دلار ۳۲۶۵ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۲۶۵ تومان شد.

 • دلار ۳۲۹۵ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۲۹۵ تومان شد.

 • دلار ۳۲۶۰ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز شنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۲۶۰ تومان شد.

 • دلار ۳۳۶۰ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز پنج‌شنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۳۶۰ تومان شد.

 • دلار ۳۳۴۶ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۳۴۶ تومان شد.

 • دلار ۳۳۷۴ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز ‌سه شنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۳۷۴ تومان شد

 • دلار ۳۲۷۷ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز ‌دوشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۲۷۷ تومان شد.

 • دلار ۳۱۸۷ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز ‌یکشنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۱۸۷ تومان شد.

 • دلار ۳۲۸۹ تومان شد

  جدول قیمت سکه و ارز

  جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار امروز ‌شنبه منتشر شد که بر این اساس نرخ دلار آزاد برای فروش ۳۲۸۹ تومان شد.