کلمه کلیدی: قیمت سوخت تا پایان امسال افزایش نمی‌یابد