کلمه کلیدی: قصرشیرین هم لرزید
  • قصرشیرین هم لرزید

    زمین لرزه ای با قدرت 4.5 دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) شهرستان مرزی قصرشیرین را لرزاند.