کلمه کلیدی: قصاص؛ پایان عشق 18 ساله
  • قصاص؛ پایان عشق 18 ساله

    پیمانکار ساختمان که زن مورد علاقه‌اش را پس از 18 سال دوستی کشته و جسدش را مثله کرده بود با رای دادگاه به قصاص محکوم شد.