کلمه کلیدی: قرائت خطبه غدیر
  • قرائت خطبه غدیر

    رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخرین سال عمر شریفشان برای انجام مناسک حج به مکه تشریف بردند.