کلمه کلیدی: قدرتمندترین خودروی «بی ام و» برقی است!