کلمه کلیدی: قتل زوج معلم در خانه
  • قتل زوج معلم در خانه

    همزمان با قتل زوج معلم بازنشسته در خانه‌شان در محله نایبند شمالی بندرعباس، پلیس جنایی در تلاش برای رازگشایی از این جنایت است.