کلمه کلیدی: قتل دوست در بهبهان
  • قتل دوست در بهبهان

    فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: افرادی که با ضربات چاقو دوستشان را به قتل رسانده بودند، کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.