کلمه کلیدی: قبوض گاز خانگی
  • جزئیات محاسبه پلکانی قیمت گاز

    معاون وزیر نفت با رد هر گونه افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی برای زمستان سال جاری، اعلام کرد: بر اساس مصوبه دولت، محاسبه تعرفه فروش گاز به صورت پلکانی اعمال خواهد شد.

  • بندهای هزینه ساز قبوض گاز خانگی اعلام شد

    جزئیات جریمه و تخفیف در فروش گاز

    یک مقام مسئول در شرکت گاز با تشریح جزئیات جریمه و تخفیف در فروش گاز به مشترکان خانگی، نحوه محاسبه بندهای هزینه سازی قبوض گاز خانگی را اعلام کرد.