کلمه کلیدی: فیلبند
  • در دل طبیعت؛

    روستایی در اقیانوسی از ابر + عکس

    روستای فیلبند، که به بام شرقی مازندران نیز معروف شده، مرتفع‌ترین روستای ییلاقی حوزه مرکزی استان مازندران است که در اقیانوسی از ابر وچشم‌اندازی بی‌بدیل از روی سبز طبیعت کشور چهار فصلمان آرمیده است.