کلمه کلیدی: فیصل الشعیبی
  • طرح | بن سلمان؛ قاتل محافظان شاه

    «خالد بن فرحان آل سعود» با اشاره به مرگ «فیصل الشعیبی» محافظ گارد ملک سلمان در سال ۲۰۱۵ در مغرب و قتل اخیر محافظ دیگر وی به نام «عبدالعزیز الفغم» گفت، بن سلمان با حذف گارد حفاظتی پدرش، زیر نظر موساد،خیلی زود خود را به عنوان شاه عربستان سعودی معرفی می کند.