کلمه کلیدی: فعلا وضع همین است
  • فعلا وضع همین است (کارتون)

    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیرا گفته بود: فعلأ مدیریت همین است، شما مردم رأی داده‌اید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بی خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم.