کلمه کلیدی: فستیوال کودکان در ژاپن
    • خبر

    گزارش تصویری

    فستیوال کودکان در ژاپن + عکس

    شیشی-گو-سان یکی از فستیوال های سنتی و مشهور ژاپن در مورد کودکان است که هر سال برگزار می شود. در این فستیوال کودکان در لباس های سنتی در معابد شینتو حاضر می شوند.