کلمه کلیدی: فریز 50 درصد از منابع بانک‌ها
  • فریز 50 درصد از منابع بانک‌ها

    مهرماه 93 در شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانک‌ها دیگر نباید به کار بنگاه‌داری بپردازند، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه مشاهده نشده است.