کلمه کلیدی: فروشنده ماری‌ جوآنا به جای تاکسی سوار خودروی پلیس شد!
  • اشتباه عجیب فروشنده ماری‌ جوآنا

    یک فروشنده مواد مخدر در شهر کپنهاگ، پایتخت دانمارک در حالی که مقدار قابل توجهی ماری‌ جوآنا همراه خود داشت به جای تاکسی سوار خودروی پلیس شد.