کلمه کلیدی: فروش ارز خریداری شده به نرخ رسمی برای صرافی‌ها ممنوع شد