کلمه کلیدی: فرودگاه پیام کرج
  • مجازات مرگ برای قاتل وکیل جوان

    مرد جوانی که دوست وکیل خود را به قتل رسانده و جسد او را حوالی فرودگاه پیام کرج دفن کرده بود همراه همدستش در دادگاه کیفری یک استان البرز محاکمه شد. عامل جنایت به قصاص و سه سال حبس و همدستش به سه سال حبس محکوم شد.

  • وکیل، قربانی کینه قدیمی

    مرد جوانی که دوست وکیل خود را کشته و با سرقت پول‌هایش جسد او را حوالی فرودگاه پیام کرج دفن کرده بود، صحنه جنایت را بازسازی کرد.