کلمه کلیدی: فرهاد ِ آزاد
  • روایت غمبار از نحوه جان باختن آزاد و فرهاد، 2 برادر کولبر

    فرهاد ِ آزاد

    نی به کردی نمی دانم یعنی چه، به فارسی ولی آلت موسیقی غمناکی است که سوز دارد و درد.