کلمه کلیدی: فرماندار اهواز به دلیل اصابت گلوله زخمی شد