کلمه کلیدی: فاطمه حیدرقلی زاده
  • پرستاری که پس از مرگ نیز به فکر بیماران بود

    برای خدمت به بیماران روز و شب نمی شناخت ، فرشته سپید پوشی که از خواب و آرامش خود برای آسایش بیماران می زد، همیشه دلواپس بیمارانش بود و حتی مرگ نیز مانع این دلواپسی نشد.او مدت ها قبل وصیت کرده بود که اگر روزی چشم از جهان فرو بست؛ اعضای بدنش به جای مرگ و نیستی، در جان بیماران نیازمند حیات یابند.