کلمه کلیدی: عکس ناسا از ایران برفی
    • دانش

    عکس ناسا از ایران برفی

    ماهواره ترا(Terra) متعلق به ناسا، دیروز از آسمان ایران گذشت و این تصویر زیبا را از فعالیت سامانه بارشی بر فراز نیمه شمالی کشور ثبت کرد. ۲۰استان کشور از شنبه شب شاهد بارش سنگین برف بوده‌اند.