کلمه کلیدی: عوام گرایی
  • وزیر راه و شهرسازی:

    پوپولیسم تمام شهرهای ایران را دچار بحران کرده است

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بسیاری فسادها در پنهان کردن اطلاعات و یا وارونه جلوه دادن اتفاقات است، سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن را بسیار بالا دانست و گفت: سوداگری زمین ریشه اصلی گرانی مسکن است.