کلمه کلیدی: عناصر ضد انقلاب
  • ضد انقلاب خودباخته را بشناسید

    ضد انقلاب مقیم خارج کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره کوشیدند تا به مسائل مختلف در مخالفت با کشور خود بکوشند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. ابزارهای رسانه ای مختلفی با بودجه های بالا، نظیر شبکه های ماهواره ای و سایت ها نیز در اختیار آنها قرار گرفته است تا به این وسیله بتوانند به خیال خود به انقلاب ضربه بزنند!