کلمه کلیدی: عمیق‌ترین متروی جهان + عکس
  • عمیق‌ترین متروی جهان + عکس

    عمیق‌ترین متروی جهان در کشوری قرار دارد که تمام کارهایش را زیر زمینی انجام می‌دهد به همین دلیل مرموزترین کشور جهان هم لقب گرفته است.