کلمه کلیدی: علت نبود آب
    • دانش

    علت نبود آب در مریخ مشخص شد

    دانشمندان اخیراً دریافته‌اند، یک چاله‌ عظیم در سیاره سرخ وجود دارد که این امر می‌تواند علت از دست رفتن آب در آنجا باشد.