کلمه کلیدی: عسل، اقتصاد کردستان را شیرین می‌کند
  • عسل، اقتصاد کردستان را شیرین می‌کند

    طبیعت بکر و پوشش گیاهی مناسب در کردستان، این استان را به یکی از تولیدکنندگان بزرگ عسل کشور تبدیل کرده است. با این حال،‌ هنوز مشکلاتی چون نبود برند، بسته‌بندی نامناسب و چالش بازاریابی، باعث شده عسل کردستان جای خود را در بازار عسل کشور نیابد.