کلمه کلیدی: عزم ارتش و سپاه برای کمک به مردم سیستان و بلوچستان