کلمه کلیدی: عرضه کالا‌های اساسی احتکاری با قیمت رسمی