کلمه کلیدی: عدم تحریم دارویی ایران توسط آمریکا دروغ است
  • رئیس سازمان غذا و دارو:

    عدم تحریم دارویی ایران توسط آمریکا دروغ است

    رئیس سازمان غذا و دارو گفت: عدم تحریم دارویی ایران توسط آمریکا دروغ است. در بحث تحریم فقط مشکل نقل و انتقال پول مطرح نیست، بلکه شرکت‌های داروسازی خارجی که با ایران کار می‌کنند، تحت فشار قرار می‌گیرند تا با ایران کار نکنند.