کلمه کلیدی: عبرت‌آموزی از بدعهدی آمریکا در برجام / بنیه دفاعی باید تقویت شود