کلمه کلیدی: عاملان شهادت و زخمی شدن ماموران ناجا در جیرفت دستگیر شدند