کلمه کلیدی: عارف قزوینی
 • از یک تصنیف مهم دوران مشروطه حرف زده‌ایم که هنوز هم زنده است

  بــرای همه شهیدان

  این هوا، دیگر همان هوایی نبود که مردم تا چندی پیش در آن نفس می‌کشیدند. این هوا می‌گفت مردم آزادی می‌خواهند، مجلس می‌خواهند، دریچه‌های تازه برای نفس کشیدن می‌خواهند و این همه آنها را رساند به انقلاب مشروطه.

 • سیاست هارمونیک

  موسیقی هنر مهمی است. همین است که وقتی رنگ اعتراض به خود می‌گیرد، می‌تواند توده مردم را با اعتراض خود همراه کند. نه این‌که دیگر گونه‌های هنر از این کار عاجز باشند، اما مانایی موسیقی بر ذهن افراد این تاثیر را نسبت به دیگر حوزه‌ها چند برابر می‌کند. این ارتباط آنقدر عمیق بوده که حتی گونه‌ای از موسیقی ظهور می‌کند که برخاسته از اعتراض است.

 • به مناسبت انتشار آلبوم «عارف شیدا»

  عارف قزوینی پدر تصنیف سازی نوین

  چندی است به همت صدیق تعریف و پویان بیگلر اثری موسیقایی با نام «عارفِ شیدا» ارائه شده است که این اثر به مناسبت هشتادمین سالگرد خاموشی عارف قزوینی و یادمان جنبش مشروطه است.